chesteyn انرژی بازار توافق افزایش میلیون

chesteyn: انرژی بازار توافق افزایش میلیون آمریکا وست تگزاس اینترمیدیت بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی 45 هزار میلیارد تومان نیاز شهرداری جهت تکمیل پروژه‌های نیمه کاره پایتخت کشور عزیزمان ایران

معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ناپایدار بودن منابع درآمدی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ظرف سال‌های گذشته تاکید کرد: جهت تکمیل

45 هزار میلیارد تومان نیاز شهرداری جهت تکمیل پروژه‌های نیمه کاره پایتخت کشور عزیزمان ایران

45 هزار میلیارد تومان نیاز شهرداری جهت تکمیل پروژه های نیمه کاره تهران

عبارات مهم : ایران

معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ناپایدار بودن منابع درآمدی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ظرف سال های گذشته تاکید کرد: جهت تکمیل پروژه های نیمه کاره کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به 45 هزار میلیارد تومان نیازمندیم.

به گزارش ایسنا، حجت الله میرزایی در سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با ارائه گزارشی راجع به روند تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، گفت: تدوین برنامه های توسعه پنج ساله جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در ابتدا به عنوان یک الزام قانونی تعیین شده است هست؛ ولی عوامل دیگری همچون شتاب و پیچیدگی تغییرات، ضرورت های برنامه ریزی، بحران های محیطی که بر روند توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تاثیرگذار هست، عدم قطعیت ها، تحولات اقتصاد منطقه ای و همچنین بلایا و حوادث و تغییرات محیطی باعث خواهند شد که جهت حرکت به سمت توسعه برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

45 هزار میلیارد تومان نیاز شهرداری جهت تکمیل پروژه‌های نیمه کاره پایتخت کشور عزیزمان ایران

وی افزود: توسعه شهری فرآیندی یکپارچه، فراگیر و برخوردار از پیوندهای منطقه ای و ملی هست. در این میان مفهوم توسعه یک فرآیند مستمر و یک مفهوم سیستمی، انسانی و ارتباطی محسوب می شود.

وی در تشریح عنصرهای محوری توسعه به نمایان شدن هدفمندی و عقلانیت در روند تدوین برنامه جهت جامعه اشاره کرد و افزود: جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی توان برنامه ای جدا از فرآیندهای ملی آینده نگری کرد به شکلی که باید در هر برنامه ای که تدوین می شود ملاحظات آمایشی را در نظر گرفت و به روندهای کلان توجه جدی داشت. بی تردید سیاستگذاری ها نباید محدود به سیاستگذاری های قیمتی باشد. امری که ظرف سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته، توجه به اصلاحات اساسی و عوض کردن در قواعد حکمرانی بوده هست. شهر یک مجموعه متعامل است و با دولت، محیط پیرامونی، جامعه مدنی، بخش شخصی و مردم در تعامل قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ناپایدار بودن منابع درآمدی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ظرف سال‌های گذشته تاکید کرد: جهت تکمیل

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح آنچه که تا کنون در روند تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام گرفته هست، گفت: تعیین مدل مفهومی و مبانی نظری مرتبط با تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است است و همچنین سازماندهی و هماهنگی، تعیین لیست بلندی از مباحث شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در قالب تشکیل کارگروه های 17 گانه، تعیین کلان روندها و پیشران های موثر بر شهر تهران، مطالعه تطبیقی پایتخت کشور عزیزمان ایران و کلانشهرهای دنیا و جمع آوری اسناد بالادست و پشتیبان برنامه در روند تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام خواهد شد.

وی افزود: آسیب شناسی روند توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و همچنین برنامه هایی که در گذشته تدوین شده است اند در مرحله اول انجام شد و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامه های جامع و تفصیلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز به طور دقیق انجام شده است است ولی در روند این بررسی ها آنچه که در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در قالب نظام برنامه ریزی ها مغفول مانده است مشمول بر تفاوت نهاد برنامه ریزی و ارتقای استقلال، توانمندسازی و تجهیز آن به نظام آمار و اطلاعات مورد نیاز در سطوح کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و تکامل آن در سطوح پایین تر بوده است.

وی ادامه داد: در این بررسی ها مشخص شد نظام حکمرانی منطقه ای، تمرکززدایی مالی، اقتصادی و سیاسی از سطح کلانشهر به مناطق و از شهرداری به نهادهای مدنی و بازار نیز مغفول مانده است.

45 هزار میلیارد تومان نیاز شهرداری جهت تکمیل پروژه‌های نیمه کاره پایتخت کشور عزیزمان ایران

میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تمرکزگرا بودن برنامه توسعه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گذشته تاکید کرد: شهردار محوری، مدیرمحور و غیر مشارکتی بودن، نامسئولانه بودن، عدم پیوستگی و غفلت از عوامل تعیین کننده نهادی از شاخصه های مسلط الگوی توسعه در گذشته کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده است.

وی تاکید کرد: نظام برنامه ریزی نیز با دغدغه هایی همچون تمرکزگرایی، تفصیل گرایی، فقدان تعریف توسعه، جزئی نگری و فقدان آینده نگری مواجه بوده است.

معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به ناپایدار بودن منابع درآمدی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ظرف سال‌های گذشته تاکید کرد: جهت تکمیل

معاون برنامه ریزی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: متاسفانه در گذشته منابع مهم درآمدهای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله سازندگان بناها تأمین می شد، به شکلی که به جای پرداخت عوارض به وسیله 9 میلیون نفر تمام هزینه های شهرداری به وسیله 200 تا 250 هزار نفر تأمین می شد. به این ترتیب در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد استقرار یک اقتصاد سنتی نابرخوردار از فناوری های نوین بودیم که امروز باید با یک پارادایم شیفت از اقتصاد ساخت و ساز به یک اقتصاد نوین حرکت کنیم.

وی گفت: بی تردید باید جهت تامین منابع مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از همکاری مردم استفاده کنیم. نه اینکه به جای این همکاری تامین مالی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از طریق تعدادی از سازندگان و از محل عوارض ساخت و ساز صورت گیرد؛ آیا که همین حوزه باعث بروز بیشترین فسادها خواهد شد.

45 هزار میلیارد تومان نیاز شهرداری جهت تکمیل پروژه‌های نیمه کاره پایتخت کشور عزیزمان ایران

میرزایی ناپایداری را از روندهای مسلط بر درآمدهای شهرداری ظرف سال های گذشته خواند و افزود: امروز جهت تکمیل پروژه های نیمه کاره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به 45 هزار میلیارد تومان نیازمند هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح بررسی تطبیقی کلانشهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با سایر کلانشهرهای دنیا در روند تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در این حوزه نزدیک به 800 شاخص در مقایسه پایتخت کشور عزیزمان ایران با سایر کلانشهرها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته هست. همچنین اسناد بالادستی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته هست. اسنادی همچون طرح جامع شهر تهران، طرح تفصیلی شهر تهران، قانون اساسی، برنامه ششم توسعه کشور که خروجی همه این موارد جهت برنامه سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران شناسایی شده است هست. همچنین در تدوین این برنامه به ذینفعان شهر همچون شهروندان، نهادها و انجمن های علمی، رسانه ها و … توجه خاص ای شده است است.

وی تاکید کرد: برنامه سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هم برنامه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و هم اصلاحات مورد نیاز شهرداری در آن مد نظر قرار گرفته و در سه سطح دستوری تعاملی با سایر نهادها و ارشادی جهت گفت وگو با شهروندان تدوین خواهد شد. این برنامه برنامه ای سیستمی، آینده نگر، انعطاف پذیر و قابل یادگیری خواهد بود و امیدوارم شورا به ما یاری کند که از برنامه تفصیلی به برنامه ای کاربردی برسیم و همچنین اعضای شورا کمک کنند بر حوزه های اولویت دار در این برنامه متمرکز شویم.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | برنامه | شهرداری | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog