chesteyn انرژی بازار توافق افزایش میلیون

chesteyn: انرژی بازار توافق افزایش میلیون آمریکا وست تگزاس اینترمیدیت بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سرنخ‌های رانت انتخاباتی

«رانت» کلیدواژه ای است که این روزها و به خاص بعد از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت ها جهت واردات، زیاد از هر لحظه جهت توصیف اقتصاد کشور عزیزمان ایرا

سرنخ‌های رانت انتخاباتی

سرنخ های رانت انتخاباتی

عبارات مهم : انرژی

رانت خواهی در هلدینگ ها گاه تا کشمکش سیاسی جهت استیضاح وزرا پیش می رود

«رانت» کلیدواژه ای است که این روزها و به خاص بعد از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت ها جهت واردات، زیاد از هر لحظه جهت توصیف اقتصاد کشور عزیزمان ایران از آن استفاده می شود. البته به باور بعضی کارشناسان رانت در تاروپود اقتصادی کشور نفوذ کرده و در سایر بخش ها نمودهایی دارد که باید بارز و روشن شوند تا امکان مبارزه و برطرف کردن آن به وجود بیاید.

با توجه به همین عنوان با علی شهرویی، کارشناس صنعت انرژی کشور، به گفت و گو نشستیم تا نمود و ریشه های رانت را در حوزه تخصصی او جست وجو کنیم. شهرویی هلدینگ های صنعت انرژی را یکی از نمودهای رانت در این حوزه می داند و بر این باور است که ریشه های رانت را باید فراتر از چارچوب مدیریتی دولت و به عنوان نمونه در شیوه تأمین مالی انتخابات در کشور جست وجو کرد تا امکان درمان رانت به طور زیربنایی فراهم شود.

سرنخ‌های رانت انتخاباتی

آیا فهرست اخیر بانک مرکزی راجع به ارز تخصیص یافته دولتی به شرکت ها جهت واردات را می توان به نوعی نمود حاکمیت سازوکار رانت بر اقتصاد کشور توصیف کرد؟

بحث راجع به رانت را فقط نباید در تخصیص ارز به بعضی واردکنندگان کالاها محدود و جست وجو کرد. این بحث که ریشه مهم پرسشها اقتصادی و فسادهای سیستماتیک در کشور شده است هست، در خیلی از بخش های دیگر فضای سیاسی- اقتصادی کشور نیز مشهود است که باید با عزمی جدی به براق سازی و اصلاح قوانین مرتبط با آن پرداخت، بالطبع در حوزه های انرژی نیز با توجه به گردش مالی بالای این حوزه، این اعداد بزرگ تر خواهند بود.

«رانت» کلیدواژه ای است که این روزها و به خاص بعد از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت ها جهت واردات، زیاد از هر لحظه جهت توصیف اقتصاد کشور عزیزمان ایرا

به تعبیر شما بحث ارز تخصیص یافته نمودی از تأثیر رانت در اقتصاد کشور ماست. با توجه به حوزه فعالیت شما در صنعت انرژی کشور، نمود رانت در این حوزه چگونه است؟

حوزه انرژی یکی از بخش هایی است که رانت قابل توجهی را به خود تخصیص داده شده است داده، قیمت غیرواقعی قیمت تسعیر ارز جهت خوراک واحدهای پتروشیمی هست. این قیمت هم اینک جهت خوراک صنایع پتروشیمی کشور با قیمت سه هزارو 800تومان به ازای هر دلار محاسبه می شود که اختلاف بسیار زیادی با بازار دارد، درحالی که همین واحدها به صنایع پایین دستی خود که اتفاقا صنایع ضعیف تری هم هستند چنین تخفیف هایی را انتقال یافته نمی کنند. در همین بحران اخیر زیاد کردن قیمت ارز، صنعت نوشیدنی کشور را که از PET در تهیه بطری های خود استفاده می کند در مرز ورشکستگی قرار داد، درحالی که ارائه خوراک صنایع پتروشیمی زیاد کردن چشمگیری نداشت.

متأسفانه صنایع کشور عادت کرده اند به جای زیاد کردن بهره وری و کم کردن هزینه های عملیاتی و تولیدی خود، به دنبال کسب سود زیاد از رانت تفاوت قیمت ارز دولتی با بازار باشند. این رانت ها جهت کشور ما بیش از آنکه بُعد حمایتی داشته باشد، سرپوش گذاشتن بر بازدهی پایین مدیریت هاست. همان طورکه اقتصاد ما را فروش نفت سرپا نگه داشته بعضی صنایع کشور را نیز حمایت های نابجا و رانت دولتی سر پا نگه داشته است.

اینها آفت مدیریت کشور است و خودروسازی ها مثال بارز چنین مدیریتی هستند. هلدینگ های خصولتی نیز که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را به خاص در صنعت انرژی در دست دارند، واجد قوانین شفافی نیستند و با تأسیس شرکت های یکسان با بخش شخصی عملا فضای پرابهام بیشتری را به وجود آورده اند. پراکنده سازی و غیرشفاف بودن بعضی از این هلدینگ ها رانت های خاص ای را جهت بعضی ایجاد کرده است که گاه کشمکش های سیاسی آن تا آستانه استیضاح وزیر نیز پیش می رود. این فضاها باید براق سازی شوند و از حیاط خلوت گروه های سیاسی به بنگاه های اقتصادی براق تبدیل شوند.

سرنخ‌های رانت انتخاباتی

نقش سیاست گذاری های غلط در ایجاد و شدت یافتن رانت را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر من سیاست گذاری همان قدر که می تواند مانع رانت باشد، می تواند موجد آن هم باشد؛ جهت نمونه همین سیاست چندنرخی کردن ارز و تفاوت قیمت ها همواره منشأ فساد بوده است.

«رانت» کلیدواژه ای است که این روزها و به خاص بعد از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت ها جهت واردات، زیاد از هر لحظه جهت توصیف اقتصاد کشور عزیزمان ایرا

در تجربه اخیر هم دیدیم که ارزهای تخصیص داده شده است یافته با عنوان حمایت از کالاهای اساسی مردم در چه محل هایی و چگونه مصرف شدند. همین رانت هاست که علاقه گروه های اقتصادی را به چسبیدن به مراکز قدرت زیاد می کند و بر شدت فساد می افزاید. چنین مواردی را می توان در واگذاری واحدها با عنوان شخصی سازی تا تخصیص ارز دولتی به معدودی اشخاص یا اعطای مجوزهای خاص مشاهده کرد. به نظر من اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیز اعلام مصارف بودجه کشور دو اقدام قابل تقدیر از آقای روحانی در جهت براق سازی بود و امیدوارم در کنار این براق سازی، اصلاح روش ها و مدیریت ها با نشانه زیاد کردن کارآمدی دولت نیز هرچه سریع تر در دستور کار ایشان قرار گیرد. اگرچه من بر این باورم که این اصلاحات باید فراتر از چارچوب های مدیریتی دولت را دربر بگیرد. جهت مثال اعتقاد دارم سازوکارهای انتخاباتی ما اگر بهینه و براق شود، آن گاه قدم های خوبی جهت برای مبارزه با سیستم رانتی برداشته ایم. از طرف دیگر بعضی تصمیم ها و بخشنامه هایی که یک شبه صادر می شوند، منشأ فساد هست. از ممنوعیت ورود خودروها تا زیاد کردن تعرفه ها در بازار گوشی و چندنرخی کردن ارز و…؛ جالب است که دیگر نمی توان چیزی را از مردم پنهان کرد و به محض اینکه تصمیم خلق الساعه ای گرفته می شود، مردم می گویند باید دید چه رانتی در کجا و جهت چه کسی دارد ایجاد می شود.

به بیان دیگر شما بر این باور هستید که نحوه برگزاری انتخابات و سازوکارهای آن در ایجاد رانت اقتصادی تأثیرگذار هست. می توانید زیاد توضیح دهید؟

سرنخ بسیاری از رانت ها و فسادها را می توان در هزینه های غیرشفاف در انتخابات ها جست وجو کرد. عدم شفافیت و قوانین مدون در این بخش خلأ بزرگی است که حتما باید مورد بازبینی قرار گیرد. تردیدی نیست که شرکت در انتخابات جهت احزاب و گروه های سیاسی هزینه های قابل توجهی دارد، ولی احزاب و ستادها باید محل منابع و مصارف هزینه های خود را براق کنند. شاید قوانین مبارزه با پول شویی هم اینجا به کارمان بیاید. اگر به دقت بررسی شود همین تأمین هزینه های انتخابات است که بعضا بعضی مسئولان ستادها یا مدیران کشور را تعیین می کند. با یک استدلال راحت می بینیم کسانی که در ستادها و انتخابات ها هزینه می کنند، متعاقبا بعد از انتخابات به دنبال کسب درآمد هستند.

سرنخ‌های رانت انتخاباتی

این درآمدها ممکن است با اعمال نفوذ در انتصاب ها یا بهره گیری از بخش های غیرشفاف اقتصاد صورت پذیرد. بنابراین این تناوب می شود یک تناوب رانت و فساد در گزینش ها و انتصاب ها که مدام بازتولید می شود و نتیجه اش ترجیح مطامع شخصی و گروهی بر منافع ملی است و بحران نارضایتی مردم از فساد شرکت یافته و ناکارآمدی مدیران را ایجاد می کند.

پس باید جایی و زمانی جلوی این تناوب را گرفت و این روند معیوب را اصلاح کرد. به گمانم اکنون با فضای ایجادشده و فشار افکار عمومی وقت عوض کردن این تناوب است و باید براق سازی هزینه های انتخاباتی و احزاب به یک مطالبه عمومی و یک قانون براق و قابل پایش تبدیل شود. اگر در بعضی کشورها این عنوان دارای اهمیت خاص ای است و حتی به استعفا یا رسوایی صدراعظم محبوب آلمان هلموت کهل نیز منجر می شود جهت آن است که می دانند این عنوان در نهایت تبعات بسیار سنگینی جهت ملت و کشور دارد.

شما یکی از اعضای ستاد نفت و انرژی حسن روحانی در انتخابات بودید. سؤال من این است که خود این ستاد و اعضای آن چه گام هایي جهت مبارزه با رانت برداشته است؟

ستاد نفت و انرژی دکتر روحانی بعد از انتخابات بايد برنامه های اعلام شده است در وقت انتخابات را مطالبه و پایش می کرد. این اتفاق تاکنون نیفتاده هست، ولی امیدوارم این کار که به نظرم مهم و در جهت کمک به دولت هم هست، با جدیت دنبال شود. این ستاد می تواند بازخورد کارها و تصمیمات مجموعه دولت در حوزه انرژی را به صورت کارشناسی آنالیز و اعلام کند. این نظرات می تواند مورد توجه مجموعه دولت، فعالان و ذی اثران این بخش قرار گیرد.

شرق

واژه های کلیدی: انرژی | اقتصاد | اقتصادی | انتخابات | صنایع پتروشیمی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog